Str. Główna · Kategorie · Biblia · św. Księgi? · Linki zew. · Transmisje rel. · Apokryfy · Mój kanał YT · Z życia wzięte · Wyd. dotyczące ŚJ · Archiwum zgr. ŚJ · · · Kwiecień 20 2021 05:23:29
Błędy biblijne cz. III
Wstęp
Będą tu wyliczone przede wszystkim błędy i sprzeczności znajdujące się wewnątrz samej Biblii, ale też nieco niezgodnych z obecną wiedza naukową. Trudno znaleźć w Polskim Internecie takiego zbioru, toteż staram się tą lukę wypełnić. Na tej liście zapewne znajdą się takie sprzeczności, które mogą być kontrowersyjnymi lub pozornym, kiedy spojrzymy pod kątem literackiej narracji. Jednakże pozostawiam każdemu do osobistej interpretacji, a sam ograniczę się do udzielenia komentarzy w minimalnym stopniu w celu koniecznej przejrzystości. Podzielę też na Pisma Hebrajskie(h) cz. I, - Pisma Greckie(g) - cz. II i Mieszane(m) {cz. III}

Mieszane
m1. Która bardziej błogosławiona?
Sdz 5:24 - Jael bardziej
Łuk 1:28 - Maryja mniej
m2. Czy uszczerbek narządu płciowego przeszkodą u Boga?
Pwt 23:2 (1) - Nie
Mat 19:12 - Tak
m3. Kiedy było nadana nazwa miastu Dan?
Rdz 14:14 - za czasów Abrahama
Joz 19:47 - za czasów Jozuego
m4. Czy Bóg ograniczył grzesznym aniołom wpływ na ludzi?
2 Pi 2:4; Jud 6 - Ograniczył
Hi 1:7; 1 Pi 5:8 - Nie ograniczył
m5. O czym w końcu uczy Biblia, o predestynacji czy wolnej woli?
Rz 8:29-30 Bóg z góry wyznaczył Ef 1:4 wybrał przed założeniem świata
Pwt 30:19 Wybór należy do człowieka Ap 22:17 Zaproszenie do dokonania wyboru
m6. Czy Dawid wszedł w towarzystwie innych, czy sam?
1 Sam 21:2-4 - Dawid wszedł sam
Mat 12:3-4 - Z Dawidem byli obecni też inni
m7. Czy Bóg jest Bogiem porządku czy zamieszania? 1 Kor 14:33
Ps 98:9 Jahwe będzie sądził cały świat Ja 3:17 Ojciec nie posłał Jezusa aby potępić (sądzić).
Ja 5:22 Ojciec nikogo nie sądzi, ale sądzenie przekazał Jezusowi
m8. Kto czyni głuchym i ślepym?
Wyj 4:11 - Bóg Jahwe
Mk 9:17 Łuk 8:27 - Zły duch
m9. Czy obrzezywanie obowiązuje na zawsze?
Rdz 17:7-19 - Obowiązuje wieczne
Gal 5:2 - Zakazane.
m10. Jak Bóg zapatruje się na spożywanie zwierząt?
Rdz 1:29-30 zwierzętom i ludziom tylko rośliny Pwt 14:7 - Częściowo nie.
Dz 10:9-13 - Łuk 10:8 Wszystkie
m11. Czy Jezus sam wstąpił do nieba?
Ja 3:13 - Tylko Jezus
Rdz 5:24 - 2 Krl 2:11 - Henoh i Eliasz, ponadto aniołowie stępowali i wracali Rdz 19:1
m12. Ile pokoleń było od Adama do Henocha?
Rdz 5:3-18 - Adam-Set (1), Set-Enosz (2), Enosz-Kenan (3),Kenan-Mahalalel (4), Mahalalel-Jared (5), Jared-Henoch (6)pokoleń
Jud 7 - Od Adama do Henocha 7 pokoleń
m13. Czy sama wiara spowoduje zbawienie?
Mk 16:16 - Ja 3:18 - Rz 4:2 - Gal 2:16 - Ef 2:8-9 - Wiara wystarczająca
Ps 62:13 - Jer 17:10 - Mat 16:27 - Rz 4:2 - Mat 12:37 - Uczynki będą decydować
m14. Czy można wyciągać wnioski ze znaków nieba?
Pwt 13:2-3 - Jer 10:2 - Mat 16:4 - Nie
Mat 24:3 - Łuk 21:25 - Tak
m15. Czy bać się Boga?
Pwt 6:2 - Joz 4:24 - Tak
2 Tym 1:7 - 1 Ja 4:8 - Nie
m16. Czy dobrze być głupim?
1 Kor 1:21 - 3:18 -4:10 - Tak
Ps 53:2 - Ef 5:15 - Nie
m17. Od kogo otrzymał Mojżesz Prawo?
Wyj 19:20 - 20:22 - Bóg
Gal 3:19 - aniołowie
m18. Czy Bóg zna co jest w "sercu" człowieka?
Dz 1:24 - Ps 44:22 - Zna u wszystkich
Pwt 8:2 - 13:4 - Przez próby chce się dowiedzieć
m17. Kto był największy z ludzi?
1 Krl 4:30-31 - 1 Krl 10:23 - Salamon
Mat 12:42 - Jezus
Mat 11:11 - Jan Chrzciciel
m18. Jaki jest Boży punkt widzenia na długość włosów?
Lb 6:5 - Sdz 13:5 - Pozytywny gdy nożyce nie dotkną włosów
1 Kor 11:14 - Haniebną rzeczą mieć długie włosy
m19. Czy niezbawieni będą odczuwać wieczne cierpienie?
Mat 13:41-42 - Mk 9:47-48 - Łuk 16:23-24 -Ob 20:10 - Tak
Ps 69:29 - Ps 37:1-2 - Rz 6:21 - Jak 1:15 - Nie
m20. Kto synem Bożym, a kto synem diabelskim?
Ps 82:6 - Mat 6:9 - Ja 20:17 - Dz:28-29 - Wszyscy ludzie są dziećmi Boga
Rz 9:8 - Tylko ci z obietnicy - 1 Ja 3:9 - tylko bez grzechu
Ja 8:44 - Część ludzi dziećmi diabła
m21. Czy tylko Bóg jest święty?
Ob 15:4 - Tylko sam Bóg jest święty
Kpł 19:2 - Ps 16:10 - Ob 22:11 - Możliwość również ludzi
m22. Kto kupił pole od Hamora?
Joz 24:32 - Jakub
Dz 7:16 - Abraham
m23. Gdzie pochowano Jakuba?
Rdz 49:33 <-> Rdz 50:13 - na polu Machpela
Dz 7:15-16 - w Sychem
m24. Ile osób przybyło do Egiptu?
Rdz 46:27 - Wyj 1:5 - 70
Dz 7:14 - 75
m25. Ile lat miał Jojakin gdy objął władzę?
2 Krl 24:8 - 18
2 Krn 36:9 - 8 w języku hebrajskim wiele tłumaczeń poprawia na 18
m26. Czy proroctwo o Królestwie Bożym ma gwarancje?
Wyj 19:6 - Mat 8:12 - Nie
Rz 11:26 - Tak
m27. Kto jest bogiem tego świata?
Ps 83:19 - Mat 11:25 - Dz 17:24 - Bóg Stwórca
Mat 4:8-9 - 2 Kor 4:4 - szatan
m28. Jakim mówcą był Mojżesz?
Wyj 4:10 - słabym
Dz 7:22 - dobrym
m29. Ilu zostało zabitych za niemoralność?
Lb 25:9 - 24 000
1 Kor 10:8 - 23 000
m30. Czy bycie posłusznym Bogu wpływa pozytywnie na innych?
Prz 16:7 - Nawet wróg odniesie się przyjaźnie
Mat 10:22 - 2 Tym 3:12 - nasili się wrogość
m31. Jakie było omie kapłana do którego uciekł Dawid?
1 Sam 21:2 - Achimelek
Mk 2:25-26 - Abiatar
m32. Czy można przysięgać?
Rdz 21:23-24 - Rdz 24:9 - Rdz 41:37 - Pwt 10:20 - Tak
Mat 5:34 - Jak 5:12 - Nie
m33.

cz. I - cz. II
Nawigacja
Wyszukiwarka
Wizerunki
Trójca
Krzyż-pal
Cuda
PNŚ a doktryny
Kontrowersje
Wierzenia
Sędzin i okolice
Galeria
Forum
Download
FAQ
Kontakt
Kategorie Newsów


Ostatnie Artykuły
Rola kobiet w NT
Błędy biblijne cz. II
Błędy biblijne cz. I
Błędy biblijne cz. III
Zgromadzenia ŚJ
Ostatnio online
gambit263 weeks
Danieltic286 weeks
JosephTigo308 weeks
Nelsonrak351 weeks
DonaldNeat357 weeks
Cardinalis S...376 weeks
gmltktlgt382 weeks
michaloxe384 weeks
przemotoyto385 weeks
Werona11420 weeks

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu