Str. Główna · Kategorie · Biblia · św. Księgi? · Linki zew. · Transmisje rel. · Apokryfy · Mój kanał YT · Z życia wzięte · Wyd. dotyczące ŚJ · Archiwum zgr. ŚJ · · · Kwiecień 20 2021 05:24:45
Błędy biblijne cz. I
Część I
Wstęp
Będą tu wyliczone przede wszystkim błędy i sprzeczności znajdujące się wewnątrz samej Biblii, ale też nieco niezgodnych z obecną wiedza naukową. Trudno znaleźć w Polskim Internecie takiego zbioru, toteż staram się tą lukę wypełnić. Na tej liście zapewne znajdą się takie sprzeczności, które mogą być kontrowersyjnymi lub pozornym, kiedy spojrzymy pod kątem literackim. Jednakże pozostawiam każdemu do osobistej interpretacji, a sam ograniczę się do udzielenia komentarzy w minimalnym stopniu w celu koniecznej przejrzystości. Podzielę też na Pisma Hebrajskie (h){cz. I} poprzedzając numeracje, Pisma Greckie (g){cz. II} i Mieszane (m){cz. III}
Pisma Hebrajskie

h1. Który przekład się myli co do lat w chwili spłodzenia potomka?
Rdz 5:3-6 Masorecki Adam 130, Set 105
Rdz 5:3-6 Septuaginta Adam 230, Set 205 (włącz tłumacza)
h2. Ilu zabił Joszeb za jednym zamachem?
2 Sam 23:8 - 800-set ?
1 Krn 11:11 - 300-stu ?
h3. Czyją córką była matka Abiasz?
1 Krl 15:1-2 - Absaloma
2 Krn 13:1- 2 - Uriela
h4. Czy Absalom miał synów, czy nie?
2 Sam 18:18 - Nie miał
2 Sam 14:27 - Miał 3 synów
h5. Ilu liczyło plemię Adina?
Ezdr 2:15 - 454 ?
Nehm 7:20 - 655 ?
h6. Który z pisarzy nie umiał liczyć?
Neh 7:10 - Synów Aracha 652
Ezdr 2:5 - Synów Aracha 775
h7. Czyżby w innym czasie liczyli, że taka różnica?
Ezdr 2:41 - śpiewaków 128
Neh 7:44 - śpiewaków 148
h8. Ilu mężczyzn było w Betlejem?
Ezd 2:21 - 123
Neh 7:26 - 188
h9. Ilu było mężczyzn w Betel?
Ezd 2:28 - 223
Neh 7:32 - 123
h10. Ilu zdolnych do wojska było w Izraelu?
2 Sam 24:9 - 800 000
1 Krk 21:5 - 1 100 000
h11. Ilu jeźdźców uprowadził Dawid królowi Hadadezerowi?
2 Sam 8:4 - 1700
1 Krn 18:4 - 7000
h12. Czy pod dyktando DŚ może popełniać drobne błędy?
2 Krl 8:25 - W 13 roku objął władzę królewską Achazjasz
2 Krl 9:29 - W 11 roku objął władzę królewską Achazjasz
h13. Która data prawdziwa, że aż 20 lat różnicy?
2 Krl 8:26 - Achazjasz miał 22 lata, gdy objął władzę królewską
2 Krn 22:2 - Achazjasz miał 42 lata, gdy objął władzę królewską
h14. Nie sprawdziło się proroctwo.
Joz 8:28 Proroctwo twierdzi, że zburzone ok. 1450 r. miasto Aj nigdy nie będzie istnieć
Neh 7:32 Po 1000 latach ok. 450 roku za czasów Nehemiasza miasto Aj nadal istniało
h15. Jak wyjaśnić nieścisłości odnośnie Asy?
1 Krl 15:14 - Asa był wierny Bogu przez całe życie
2 Krn 16:7 - Asa nie dochowywał wierności w pewnych okresach życia
h16. Czemu tak bliski kontekst autora tak się różni?
2 Krn 14:4 - Usunął rzeźby kultowe Asa
2 Krn 15:17 - Nie usunął rzeźb kultowych Asa
h17. Ile synów miał Azgad.
Ezd 2:12 - 1220 synów Azgada
Neh 7:17 - 2322 synów Azgada
h18.Jakim sposobem Cham był najmłodszym synem Noego?
Rdz 6:10 - Noe miał trzech synów: 1. Sem - 2. Cham - 3. Jafet
Rdz 9:22-24 - Cham był drugim synem Noego, a nie najmłodszym
h19. Kto w końcu jest ojcem Achana?
Joz 7:1 - Achan, syn Karmiego
Joz 22:20 - Achan syn Zeracha
h20. Czyżby zsyłanie plag sprawiało przyjemność Bogu, że ...
Wyj 7:2 - Bóg podejmuje kroki w celu uwolnienia Izraelitów przez faraona
Wyj 7:3 - Po chwili ten sam Bóg utrudnia przez nastawianie faraona aby nie wypuścić
h21. Ile lat byli Izraelici w niewoli Egiptu?
Rdz 15:13 - 400 lat
Wyj 12:40 - 430 lat
h22. Czy Bóg ma upodobanie w ofiarach całopalnych?
Jer 7:22 - Iz 1:13 - Nie
Wyj 20:24 - Tak
h23. Kto kazał policzyć Izraelitów to samo wydarzenie?
2 Sam 24:1 Jahwe
1 Krn 21:1 szatan
h24. Kto zabił Filistyna Goliata?
2 Sam 21:19 Goliata zabił Elchanan
1 Sam 17:50 Goliata zabił Dawid
h25. Czy Bóg przeczy swym postanowieniom w sprawie cudzołóstwa?
Kpł 20:10 (Kpł 20:1) bezwarunkowo ukamienować.
2 Sam 11:3-5 Jak wynika z dalszej historii Dawid cieszył się dalej przywilejem króla a nic niewinne dziecko poniosło śmierć 2 Sam 12:19
h26. Czy Bóg jest zmienny w ustanawiając prawa?
Wj 20:13 - Kpł 24:17 Nie zabijaj
Joz 10:19 - Wyj 21:15 ; 22:18; Pwt 13:6 Zabijaj ich
h27. Pytanie do Boga, czy kłamstwem się brzydzi, czy sam z niego korzysta?
Ps 101:7 - Ap 21:8 - Kłamców zniszczyć.
1 Krl 22:21-22 - Łuk 16:7-8 - Bóg i Jezus pochwalają podstępne kłamstwo i fałszowanie pisemnych zobowiązań.
h28. Czy Bóg jest zwolennikiem makabrycznego uśmiercania lub torturowania ludzi w ogniu?
Jer 7:31 Nigdy, nawet przez myśl Jemu nie przeszła taka ohyda.
Rdz 19:24 Kłamie, gdyż Sodomę i Gomorę spalił w ogniu i siarce i zapowiada więcej Ap 20:15
h29. Czyżby Bóg nie był zdecydowany na mierniki moralne?
Pwt 5:18 - Nie będziesz cudzołożył
Oz 1:2 - 3:1 - Bóg namawia Ozeasza do nierządu
h30. Co się stało, że Bóg zmienił zdanie?
Pwt 2:19 - Nie wszczynaj wojny z Ammonitami nie dam ich ziemi
Sdz 11:32 - Jednak Bóg dał ziemię Izraelitą
31. Dlaczego Izaak jest jedynakiem, skoro wcześniejszym był Ismael?
Rdz 22:2 - Hebr 11:17 - Izaak jest jedynakiem Abrahama
Rdz 16:15 - Gal 4:22 - Pierwszym Ismael - 1 Krn 1:32 jeszcze inni synowie Abrahama
h32. Jaka karę wymierzył Bóg Kainowi?
Rdz 4:11-12 - Tułaczem
Rdz 4:16-17 - Kain prowadził osiadły tryb życia, przez zbudowanie miasta.
(budując miasto, sugeruje, że w ziemi Nod żyli już ludzie, a więc Adam nie był pierwszym)
h33. Czy powoływanie się na imię Boga gwarancją zbawienia?
Jol 3:5 - Rz 10:13 - Tak, każdy kto wzywający imienia Jahwe lub Jezusa, będzie zbawiony
Mich 3:4 - Mat 7:22-23 - Nie każdy, choćby dużych dzieł dokonywał
h34. Czy widział ktoś Boga i konsekwencje zobaczenia?
Rodz 12:7 - Wyj 33:11 - Wyj 24:10 - Wybawienie
Wyj 33:20 - Ja 1:18, 1 Tym 6:16 - Śmierć
h35. Czy Bóg stworzył zło?
Iz 45:7 - Tak
Rdz 1:31 - 1 Ja 4:8 - Nie
h36. Czy ludzie zostali stworzeni przed zwierzętami?
Rodz 2:15-19 (szczególnie 19) - Tak
Rodz 1:23-26 (szczególnie 25) - Nie
h37. Czy Bóg odczuwa zmęczenie?
Iz 40:28 - Nie
Iz 1:14 oraz 43:24 - Tak
h38. Ile dzieci miał Bigwaj?
Ezd 2:14 - 2056
Neh 7:19 - 2067
h39. Kto zniszczył Sodomę i Gomorę?
Rdz 19:13 - Aniołowie
Rdz 19:24 - Bóg
h40. Czy Ziemia będzie trwać wiecznie?
Ps 37:29 -104:5 - Tak
Ps 102:26-27 -2 Pi 3:10 - Nie
h41.Jakie należy mieć nastawienie do Edomitów?
Pwt 23:8(7) - Przyjaźnie
Abdi 1:1 - 18 - Wrogo, zniszczyć ich
h42. Czy jest ktoś z ludzi nie pochodzący od Adama i Ewy?
Rdz 3:20 - Wszyscy od Adama i Ewy
Heb 7:1-3 - Melchizedek bez ojca i matki, bez rodowodu
h43. Ile zapowiedziano lat głodu?
2 Sam 24:13 - 7 lat
1 Krn 21:11-12 - 3 lata
h44. Ile napletków dostarczył Dawid?
1 Sam 18:27 - 200
2 Sam 3:14 - 100
h45.Jak długo wody potopu zalewały szczyty gór?
Rdz 7:17 - 40 dni
Rdz 8:3, 5 - 150 dni
h46. Którego miesiąca osiadła arka?
Rdz 8:4 - 7 miesiąca
Rdz 8:5 - 10 miesiąca ukazały się pierwsze szczyty gór
h47. Czy wszyscy zostali potopieni poza arką?
Rdz 7:21-22 - Wszyscy zginęli na lądzie
Rdz 6:4 przed potopem byli olbrzymi Lb 13:33 - po potopie nadal istniał ród olbrzymów
h48. Czy szukanie Boga gwarantuje znalezienie?
Prz 2:3-5 - Mat 7:8 - Tak
Ps 18:42 - Prz 1:28 - Łuk 13:24 - Nie
h49. Kto był ojcem Hemana?
1 Krl 4:31 - Machola
1 Krn 2:6 - Zeracha
1 Krn 6:33 - 1 Krn 15:17 - Joela
h50. Gdzie zmarł Aaron?
Lb 20:27-28 - na górze Hor
Pwt 10:6 - w Mosera 63 km
h51. Czy podążać za 'sercem'?
Kaz 11:9 - Tak
Lb 15:39 - Prz 28:26 - Nie
h52. Czy dobrze być szczęśliwym?
Prz 17:22 - Kaz 8:15 - Tak
Kaz 7:3-4 - Łuk 6:25 - Nie
h53. W którym miejscu odkryli podłożone pieniądze?
Rdz 42:35-36 - W domu ojca
Rdz 43:21 - W gospodzie
h54. Ile talentów przywieziono Salomonowi?
1 Krl 9:27-28 - 420
2 Krn 8:18 - 450
h55. Z jakiego plemienia był Churam?
1 Krl 7:13-14 - Naftaliego
2 Krn 2:12-13 - Dana
h56. Kim był Idda dla Zachariasza?
Ezd 5:1 - Ezd 6:14 - Ojcem
Zach 1:1 - Dziadkiem
h57. Czy można czynić obrazy lub figury?
Wyj 20:4 - Pwt 27:15 - Zabronione
Wyj 25:18 - Lb 21:8 - Polecone
h58. Boże zapatrywanie na małżeństwa kazirodcze?
Kpł 20:17 -Pwt 27:22 - Nawet uśmiercić
Rdz 20:12 - Rdz 17:15-16 - Wyj 6:20 - Bóg pobłogosławił Abrahama i Mojżesza
h59. Czy Bóg karze potomków za winę ojca?
Wyj 20:5 - - Pwt 28:18 - Tak
Pwt 24:16 - Ez 18:20 - Nie
h60. Czy Saul pytał Boga o przyszłe wydarzenie?
1 Sam 28:6 - Pytał Boga
1 Krn 10:13-14 - Nie pytał Boga
h61. Czy lud Boży może poślubiać z innych kultur?
Wyj 34:15-16 - Pwt 7:3-4 - Nie
Rdz 46:20 - Lb 12:1 - Tak Mat 1 rozdz. są 3 w rodowodzie z poza Hebra.
h62. Czy dla Boga problemem były wozy żelazne?
Sdz 4:13-16 - To dla Boga żadna przeszkoda
Sdz 1:19 - Dla Boga było problemem
h63. Czy Abraham znał imię Boga?
Rdz 22:14 - Tak
Wyj 6:3 - Nie
h64. Czyim synem jest Jehu?
1 Krl 19:16 - synem Nimsziego
2 Krl 9:2 - synem Jozafata dziadek Nemszi
h65. Ilu synów miał Jesse?
1 Sam 16:10-11 - 8
1 Krn 2:13-15 - 7
h66. Czy Bóg będzie błogosławił potomkom Abrahama?
Rdz 22:17-18 - Rdza 26:4 - Bardzo licznym
Pwt 4:27 - Niewielu
h67. Czy Jehu został doceniony za zabijanie?
2 Krl 10:30 - 2 Krn 22:7 - Tak
Oz 1:4 - Nie
h68. Kto przyczynił się do Hiobowych nieszczęść?
Hi 2:7 - szatan
Hi 42:11 - Jahwe
h69. Gdzie zmarł Jozjasz?
2 Krl 23:29-30 - w Megiddo
2 Krn 35:23-24 - w Jeruzalem
h70. Czy spotyka się ludzi sprawiedliwych?
Kaz 7:20 - Niema nikogo
Rdz 6:9 - Ps 57:21 - są jak i Noe i ini
h71. Czy Kim była Ketura dla Abrahama?
Rdz 25:1 - Żoną
1 Krn 1:32 - Kochanką
h72. Kto był ojcem Kisza?
1 Sam 9:1 - Abiel
1 Krn 8:33 - Ner
h73. Czy zginęli wszyscy z rodziny Koracha?
Lb 16:32-33 - Wszyscy
Lb 26:11 - Niektórzy ocaleli
h74. Kto był ojcem Labana?
Rdz 28:5 - Betuel
Rdz 29:5 - Nachor
h75. Ile dzieci miał Lod?
Ezdr 2:33 - 725
Nech 7:37 - 721
h76 ..Czy kiedyś czas dnia zatrzyma się na chwilę?
Rdz 8:22 - Nie
Joz 10:13 - Tak
h77.Ile cielców należało złożyć na początku miesiąca?
Lb 28:11 - 2 cielce ... 7 jagniąt
Ezech 46:6 - 1 cielca ... 6 jagniąt
h78. Kto był teściem Mojżesza?
Wyj 2:18-21 - Reguel
Wyj 3:1 - Jetra
Sdz 4:11 - Chobab

h79. Czy Mojżesz miał łagodne uosobienie?
Lb 12:3 - Tak
Lb 31:14-18 - Nie
h80. Czyim synem był Machli ?
Ezdr 8:18 - Lewiego
Rdz 46:11 - 1 Krn 6:1 - W rodowodzie Lewiego niema Malchiego
h81. W którym dniu zwolniono Jojachina z więzienia?
2 Krl 25:27 - Dnia 27
Jer 52:31 - Dnia 25
h82. Ilu urzędników mianował Salomon?
1 Krl 9:23 - 550
2 Krn 18:10 - 250
h83. Ile nadzorców miał Salomon?
Krl 5:16 - 3300
2 Krn 2:18 - 3600
h84. Ile było dzieci Pachala?
Ezd 2:6 - 2812
Nech 7:11 - 2818
h85. Jakie były wysokie kolumny?
1 Krl 7:15 - 18 łokci
2 Krn 3:15 - 35 łokci
-------------------

1.
cz. II - cz. III
Nawigacja
Wyszukiwarka
Wizerunki
Trójca
Krzyż-pal
Cuda
PNŚ a doktryny
Kontrowersje
Wierzenia
Sędzin i okolice
Galeria
Forum
Download
FAQ
Kontakt
Kategorie Newsów


Ostatnie Artykuły
Rola kobiet w NT
Błędy biblijne cz. II
Błędy biblijne cz. I
Błędy biblijne cz. III
Zgromadzenia ŚJ
Ostatnio online
gambit263 weeks
Danieltic286 weeks
JosephTigo308 weeks
Nelsonrak351 weeks
DonaldNeat357 weeks
Cardinalis S...376 weeks
gmltktlgt382 weeks
michaloxe384 weeks
przemotoyto385 weeks
Werona11420 weeks

Załóż : Własne Darmowe Forum | Własną Stronę Internetową | Zgłoś nadużycie | fashiontrends.icu | frmode.eu